Σκοποί

Σκοπός του ΣΕΑΝ είναι (αρ.2 Ν. 1301/82 όπως αντικατ.με αρ.19 Ν.3648/08):

  • Η ενημέρωση των Εφέδρων σε εφεδρεία Αξιωματικών που απολύονται από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) επί των τεχνολογικών εξελίξεων που οφείλονται στην εισαγωγή νέων οπλικών συστημάτων και των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και ηγεσίας.
  • Η βελτίωση της ετοιμότητας των εφεδρικών δυνάμεων της Χώρας για την καλύτερη αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καθώς επίσης και προβλημάτων που ανακύπτουν σε περίπτωση επιστράτευσης και πολεμικής κινητοποίησης.
  • Η ανάπτυξη δραστηριότητας για την προώθηση του εθελοντισμού.
  • Η ανάπτυξη ευρείας πολιτιστικής δραστηριότητας για την προώθηση του εφεδρικού πνεύματος.
  • Η καλλιέργεια της ψυχικής ενότητας μεταξύ των εκτός των τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων Εφέδρων Αξιωματικών και η επιδίωξη της ηθικής και πνευματικής εξύψωσης τους και
  • Η διατήρηση της επαφής τους με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Με δεδομένο το γεγονός ότι οι ΣΕΑΝ δεν επιχορηγούνται από τον Κρατικό προϋπολογισμό και ότι τα διοικητικά τους συμβούλια είναι αιρετά και άμισθα, επιτελούν το Εθνικής σημασίας έργο τους με επιτυχία χωρίς ποτέ να τεθεί θέμα αναποτελεσματικότητας και δυσλειτουργίας τους.

Οι ΣΕΑΝ επιτελούν το κοινωνικό έργο του Εφεδρικού Κινήματος με απώτερο σκοπό την διατήρηση του αγωνιστικού φρονήματος και την δημιουργία ενότητας μεταξύ στρατού και λαού. Ενόψει δε και της λειτουργίας του θεσμού της “παλλαϊκής άμυνας” ,υπάρχει έντονη η ανάγκη διατήρησης ενός διευρυμένου και δυναμωμένου Εφεδρικού Κινήματος, πράγμα που μπορεί να εξασφαλισθεί μόνο με τους ΣΕΑΝ.

Η καθιερωμένη, από το 1982, πρακτική τους ΣΕΑΝ να φέρουν μορφή ΝΠΔΔ, έχει δημιουργήσει μια ιστορική συνέχεια για το Εφεδρικό Κίνημα και έχει αποδείξει τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητά του με αυτή την μορφή.